Ajutor
Condiții de utilizare

Actul de identitate

Informări privind eliberarea actelor de identitate

Actul de identitate

În atenția cetățenilor care se adresează Direcției Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor

Actul de identitate

Schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Actul de identitate

Stabilirea reşedinţei (flotant)

Actul de identitate

Eliberarea actului de identitate la schimbarea fizionomiei

Actul de identitate

Eliberarea actului de identitate la modificarea datelor de stare civilă

Actul de identitate

În atenția cetățenilor care se adresează Direcției Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor

Actul de identitate

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

Actul de identitate

Eliberarea cartii de identitate provizorii pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România

Actul de identitate

Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române

Actul de identitate

Eliberarea cărții de identitate provizorii pentru cetăţenii români cu domiciliul în România

Actul de identitate

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Actul de identitate

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului titularului actului de identitate

Actul de identitate

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate

Actul de identitate

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate

Actul de identitate

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Actul de identitate