Ajutor
Condiții de utilizare

Schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (se imprimă față verso, pe o singură foaie sau se obține de la sediul instituției);
 • actul de identitatevechi, cartea de alegător;
 • certificatul de naștere (original și copie);
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă, însoțit de convenția încheiată în procedura divorțului cu copii minori original şi copie;
 • Notă: dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiune de divorț; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; pentru domiciliile din mediul rural este necesară Adeverinţă cu adresa exactă a imobilului (valabila 30 zile), emisă de către Primaria Comunei, compartimentul Registrul Agricol - în original;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie, trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;
 • În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimțământul se consemnează pe cerere în prezența lucrătorului de evidență;
 • actul de identitate al găzduitorului original (dacă este cazul).
 • - declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în țară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în fața:
  1) poliţistului de siguranţă publică;
  2) notarului public;
  • ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • sau la autoritățile străine competente (în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată - unde este cazul);
 • paşaportul românesc, valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu în original și copie, sau certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; în situația în care solicitantul nu poate prezenta pașaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetățenie română, întrucât I-a pierdut sau i-a fost furat, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. și, după caz, solicită D.G.P. efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetățean român, precum și informații cu privire la data și țara în care acesta și-a stabilit domiciliul;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine;în original și copie
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de 7 lei, care se achită numerar la ghişeul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Primaria Alba Iulia sau pe ghiseul.ro, secțiunea Venituri din prestări servicii – Taxa carte de identitate sau temporar la sediul SPCLEP Alba Iulia.
 • actul de identitate al găzduitorului original(dacă este cazul).