Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea cartii de identitate provizorii pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România


Carte de identitate provizorie

Documente necesare pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (se imprimă față verso, pe o singură foaie sau se obține de la sediul instituției);
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original, și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;
 • certificatul de naștere şi/sau de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţdefinitivă după caz, înscrisă în actele de stare civilă româneşti, original şi copie; Dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • În situația în care solicitantul nu este proprietarul imobilului unde dorește să își stabilească reședința, acesta are nevoie de consimțământul proprietarului;consimțământul se consemnează pe cerere în prezența lucrătorului de evidență;
 • actul de identitate al găzduitorului original (dacă este cazul);
 • dovada adresei de reședință din România;
 • - declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în țară cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în fața:
  1) poliţistului de siguranţă publică;
  2) notarului public;
  •ori, în străinătate cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • sau la autoritățile străine competente (în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată - unde este cazul);
 • două fotografiimărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de un leu, care se achită numerar la ghişeul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Primaria Alba Iulia sau pe ghiseul.ro, secțiunea Venituri din prestări servicii – Taxa carte de identitate sau temporar la sediul SPCLEP Alba Iulia.