Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române

La eliberarea actului de identitate, persoana in cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini pentru a fi remis structurii emitente impreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

Dobândirea cetăţeniei române

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (se imprimă față verso, pe o singură foaie sau se obține de la sediul instituției);
 • Certificatul de cetățenie română, eliberat potrivit legii original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetățeniei române se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;
 • certificatul de naștere românesc, original și copie;
 • certificatul de căsătorie românesc, original și copie;
 • certificatele de naștere românești ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie;
 • în cazul în care cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; pentru domiciliile din mediul rural este necesară Adeverinţă cu adresa exactă a imobilului, emisă de către Primaria Comunei, compartimentul Registrul Agricol - în original;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie, trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;
 • În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimțământul se consemnează pe cerere în prezența lucrătorului de evidență;
 • actul de identitate al găzduitorului original (dacă este cazul).
 • - declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată <u>în țară</u>, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în fața:
  1) poliţistului de siguranţă publică;
  2) notarului public;
  •ori, în străinătate cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • sau la autoritățile străine competente (în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată - unde este cazul);
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, ori după caz, documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, original şi copie
 • documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate original și copie;
 • La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului.
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de 7 lei, care se achită numerar la ghişeul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Primaria Alba Iulia sau pe ghiseul.ro, secțiunea Venituri din prestări servicii – Taxa carte de identitate sau temporar la sediul SPCLEP Alba Iulia.