Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea cărții de identitate provizorii pentru cetăţenii români cu domiciliul în România

  Carte de identitate provizorie

  Documente necesare pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:


 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se imprimă față verso, pe o singură foaie sau se obține de la sediul instituției);
 • Actul de identitate deţinut:
  • Buletinul de identitate;
  • Cartea de identitate;
  • Cartea de identitate provizorie;
 • Certificatul de naştere - dacă poate fi prezentat(original şi copie);
 • Certificatul de căsătorie- dacă este cazul şi poate fi prezentat (original şi copie);
 • Sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ Certificatul de divorţ, dacă este cazul şi dacă poate fi prezentat/(ă) (original şi copie);
 • Documentul care face dovada adresei de domiciliu -dacă poate fi prezentat (original şi copie);
 • 3 fotografii tip act de identitate (dimensiunea 3/4cm cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei); aceste fotografii se realizează la atelierele foto (de pe raza municipiului Alba Iulia)
 • Chitanţa cu contravaloarea taxelor aferente de 1leu se achită numerar la ghişeul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Primaria Alba Iulia sau pe ghiseul.ro, secțiunea Venituri din prestări servicii – Taxa carte de identitatesau temporar la sediul SPCLEP Alba Iulia.

În situația persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinație de locuință și nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica "domiciliu" din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în baza de date informatizată la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliției se constată că locuiesc efectiv la adresă.


Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, ori pentru cele care nu locuiesc la adresa declarată, precum și cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinație de locuință, în rubrica "domiciliu" din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate, dar numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliției Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competență.


 • Actul de identitate al găzduitorului original (dacă este cazul).