Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Primul act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (se imprimă față verso, pe o singură foaie sau se obține de la sediul instituției);
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; pentru domiciliile din mediul rural este necesară Adeverinţă cu adresa exactă a imobilului, emisă de către Primaria Comunei, compartimentul Registrul Agricol - în original;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie, trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;
 • În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimțământul se consemnează pe cerere în prezența lucrătorului de evidență;
 • - declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în țară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în fața:
  1) poliţistului de siguranţă publică;
  2) notarului public;
  • ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • sau la autoritățile străine competente (în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată - unde este cazul);
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că - identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu - imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • Declarația se dă în prezența personalului S.P.C.L.E.P. ori, după caz, a celui consular care primește cererea de eliberare a actului de identitate;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de 7 lei, care se achită numerar la ghişeul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Primaria Alba Iulia sau pe ghiseul.ro, secțiunea Venituri din prestări servicii – Taxa carte de identitate sau temporar la sediul SPCLEP Alba Iulia.
 • actul de identitate al găzduitorului original (dacă este cazul).