Ajutor
Condiții de utilizare

Stabilirea reşedinţei (flotant)


Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (se imprimă față verso, pe o singură foaie sau se obține de la sediul instituției);
 • actul de identitate al solicitantului – în termen de valabilitate;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; pentru domiciliile din mediul rural este necesară Adeverinţă cu adresa exactă a imobilului, emisă de către Primaria Comunei, compartimentul Registrul Agricol - în original;
 • extrasul de carte funciară, cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie,trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;
 • În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al
 • - declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în țară cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în fața:
  1) poliţistului de siguranţă publică;
  2) notarului public;
  •ori, în străinătate cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • sau la autoritățile străine competente (în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată - unde este cazul);
 • Declarația găzduitorului se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea dovezii de reședință;
 • Pentru persoanele care solicită stabilirea reședinței în locuri de cazare în comun – cămine internate școlare, campusuri universitare, instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative, dovada adresei de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimțamântului titularului spațiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie și a prenumelui, a seriei și numărului actului de identitate, a datei și a semnăturii peste care se aplică, opțional, ștampila instituției în cauză.
 • actul de identitate al găzduitorului original(dacă este cazul).