Ajutor
Condiții de utilizare

În atenția cetățenilor care se adresează Serviciului Public Comunitar de Evidența a Persoanelor

Termenul de eliberare al actelor de identitate, care nu implică verificări suplimentare, este de minim 5 zile lucrătoare, calculat de la dată înregistrării cererii, fără a depăși termenul legal prevăzut de art.15. alin.5 din OUG.97/2005.

Pentru eventuale nelămuriri, vă rugăm să vă adresați șefului serviciului pentru audiență, la tel. 0258/815565

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează titularilor.
 • În situația în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezența procura pe care

  se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

 • Cetățenii români aflați în străînătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act

  de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.
 • Precizăm că informații suplimentare privind activitatea de evidență a persoanelor pot fi obținute de pe site-ul Direcției pentru Evidență Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date:

  http://depabd.mai.gov.ro și de la numărul de telefon al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență Persoanelor al Municipiului Albă Iulia 0258 8155650258 815565.

 • DOVADĂ ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE REȘEDINȚA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:
  • acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare
  • declarația scrisă a gazduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a)
  • declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de notă de verificare a polițistului

   de ordine publică, prin care se certifica existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoană fizică ce nu poate prezența documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se da și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali

  • documentul eliberat de primarii, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, gazduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol

 • Declarația de primire în spațiu poate fi dată în față lucrătorului din cadrul serviciului public

  comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.