Ajutor
Condiții de utilizare

Furnizare servicii sociale prin Centrul pentru adăpostirea victimelor violenței în familie

În cadrul Centrului, se oferă servicii prin două componente: Adăpost temporar și Birou de consiliere.

  • Act de identitate - original și copie, cu domiciliul sau reședința pe rază Municipiului Albă Iulia - pentru victime și copii majori ai acestora
  • Certificate de naștere - original și copie - pentru copii minori ai victimelor
  • Cerere pentru acordarea serviciilor sociale