Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea actului de identitate la modificarea datelor de stare civilă

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Modificarea datelor de stare civilă

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (se imprimă față verso, pe o singură foaie sau se obține de la sediul instituției);
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie
 • sentinţa de divorţ definitivă sau certificatul de divorţ însoţit de convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori în cazul părinţilor divorţaţi (dacă este cazul), original şi copie;
 • Notă: dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiune de divorț; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; pentru domiciliile din mediul rural este necesară Adeverinţă cu adresa exactă a imobilului, emisă de către Primaria Comunei, compartimentul Registrul Agricol - în original;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie, trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;
 • În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimțământul se consemnează pe cerere în prezența lucrătorului de evidență;
 • actul de identitate al găzduitorului original(dacă este cazul).
 • - declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în țară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în fața:
  1) poliţistului de siguranţă publică;
  2) notarului public;
  • ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • sau la autoritățile străine competente (în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată - unde este cazul);
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de 7 lei, care se achită numerar la ghişeul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Primaria Alba Iulia sau pe ghiseul.ro, secțiunea Venituri din prestări servicii – Taxa carte de identitate sau temporar la sediul SPCLEP Alba Iulia.

 • În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă, original și copie.