Ajutor
Condiții de utilizare

Acte necesare pentru obținerea certificatului de urbanism

Completarea demersurilor de tip "Cerere eliberare Certificat de Urbanism" necesită și semnarea electronică a unor documente depuse. Primăria Municipiului Albă Iulia pune la dispoziția cetățenilor (persoane fizice) un set de semnături electronice. Puteți solicită semnătură electronică gratuită prin completarea formularului "CERERE semnătură electronică pentru utilizare în cadrul sistemului de Servicii Electronice al Primăriei Albă Iulia."

Atenție! Dreptul de semnătură obţinută este revocat automat la schimbarea oricăror detalii completate la depunerea cererii (ex. serie, nr. buletin, adresa etc.). Dacă detaliile personale se modifică este necesară depunerea unei noi cereri de semnătură electronică.

 • Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism
  Cererea se completează ținând cont de următoarele precizări:
  • Elementele de identificare a solicitantului
  • Elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel
  • Elementele care definesc scopul solicitării
 • Planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor– teren şi/sau construcţii – la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz, vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial sau extras din planul cadastral al localităţii eliberat la cerere de autoritatea administraţiei publice locale, numai dacă lucrările de cadastru imobiliar edilitar au fost realizate în baza Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în două exemplare
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie