Ajutor
Condiții de utilizare

Redevență din activități de exploatare - persoane juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea sumelor reprezentând redevenţe obţinute prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, care se fac venit la bugetele locale potrivit prevederilor art. 307 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 45^1 din Legea minelor nr. 85/2003.

  • Declarație fiscală - Model 2022 ITL - 077
  • Borderou privind distribuirea sumelor - Model 2022 ITL - 078