Ajutor
Condiții de utilizare

Stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice

Documentele necesare ce trebuie depuse în copie vor fi certificate “Conform cu originalul”, sub semnătura contribuabilului.
Actul de dobândire poate fi: contract de vânzare-cumpărare, act de adjudecare, contract de donație, contract de schimb, certificat de moștenitor, titulu de proprietate etc.

  • Copie carte de identitate / buletin / pașaport proprietar/ coproprietari
  • Copie titlu de proprietate sau act de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, act de adjudecare, contract de schimb imobiliar, certificat de moștenitor, certificat de legatar, contract de donație, sentința judecătorească, etc)
  • Copie plan de amplasament în cazul în care s-au executat măsurători sau a fost schimbată categoria de folosință a terenului
  • Copie act de dezmembrare / parcelare , după caz
  • Copie act ieșire din indiviziune / act de partaj, după caz
  • Adeverință intrare în intravilanul localității, după caz
  • Adeverință privind încadrarea în zona de impozitare, în cazul terenurilor pentru care nu se menționează denumirea străzii în cuprinsul actului de dobândire / parcelare / dezmembrare sau că urmare a intrării în intravilanul localității
  • Extras de Carte Funciară, după caz
  • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul
  • Declarație fiscală tip Model 2016 ITL - 003