Ajutor
Condiții de utilizare

Sprijin Educațional (tichet social pentru gradiniță)

     Se adresează copiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial care au domiciliul în Alba Iulia. Astfel pot beneficia de tichete sociale pentru sprijin educațional (acordate în baza Ordonanței de Urgență nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora ) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat la cererea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal al copilului. 

Condițiile de acordare sunt: dovada înscrierii la grădiniță sau școală și venitul net de până la 284 lei/membru de familie pentru copiii înscriși la grădiniță sau venitul net de până la 1115 lei/ /membru de familie pentru copiii înscriși la școală. 

 • Copie act de identitate solicitant
 • Copie act de identitate al soțului/ soției (după caz)
 • Copie certificat de naștere al copil/copii
 • Copie certificat de căsătorie părinți (după caz)
 • Copie certificat de deces părinte (unde este cazul)
 • Dovada înscrierii la grădiniță/ școală
 • Copie document din care rezultă calitatea de reprezentant legal al persoanei reprezentate
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna iulie 2020, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, fișa plăților eliberată de AJPIS Alba, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii sau dispoziții de stabiliere a drepturilor (după caz)
 • Adeverință eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Alba Iulia
 • Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 zile și execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreţinerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei
 • Dosar plic
 • Cererea pentru acordarea sprijinului educațional (tichet social pe suport electronic)