Ajutor
Condiții de utilizare

Scutire impozit pe mijloace de transport – persoane fizice

Documentele necesare ce trebuie depuse în copie vor fi certificate “Conform cu originalul”, sub semnătura contribuabilului.

  • Cerere
  • Copie carte de identitate / buletin proprietar
  • Copie act care atestă faptul că beneficiază de scutire (certificat de handicap, dovadă reprezentant legal al persoanei cu handicap, certificat de revoluționar, adeverință veteran de război, văduvă de război, adeverință vehicul istoric, etc)
  • Copie carte de identitate vehicul sau copie certificat de înmatriculare vehicul
  • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul