Ajutor
Condiții de utilizare

Scutire impozit clădiri/terenuri – persoane fizice

  • Cerere
  • Copie carte de identitate / buletin / paşaport proprietar / coproprietari
  • Copie act care atestă faptul că beneficiază de scutire (certificat de handicap, dovadă reprezentant legal al persoanei cu handicap, certificat de revoluționar, Adeverință beneficiar al OUG 82/2006, adeverinţă de venit, etc)
  • Extras Carte Funciara la zi
  • Împuternicire şi copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul