Ajutor
Condiții de utilizare

Scoaterea din evidență a mijloacelor de transport – persoane juridice

Actul de înstrăinare poate fi:

  • factură
  • proces verbal de casare si scoatere din folosință
  • notă contabilă
  • contract de novație
  • Actul de înstrăinare în original și 4 copii xerox
  • Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport