Ajutor
Condiții de utilizare

Scoaterea din evidentă a mijloacelor de transport - persoane fizice

 • Act de ieșire din proprietate, după caz:
  • Contract vânzare-cumpărare Model 2016-ITL-054 (1 original + 4 fotocopii cu mențiunea “Conform cu originalul”)
  • Certificat de distrugere (1 original + 2 copii)
  • Certificat de radiere eliberat de Poliția Rutieră
  • Factură (1 original + 4 fotocopii cu mențiunea “Conform cu originalul”) + Certificat de atestare fiscală de la primăria vânzătorului, valabil
  • Contract de schimb / act notarial de donație / hotărâre judecătorească definitivă / act de adjudecare (1 original + 1 copie cu mențiunea “Conform cu originalul”)
  • Contract de novatie la contractul de leasing financiar (1 original + 1 copie cu mențiunea “Conform cu originalul”) + Certificat de atestare fiscală de la primăria cedentului
  • Proces-verbal de predare – primire în cazul rezilierii contractului de leasing financiar (1 original + 1 copie cu mențiunea “Conform cu originalul”)
 • Copie act identitate vânzător și cumpărător
 • Copie Certificat fiscal de la primăria vânzătorului, cu excepția situației când se utilizează contract de vânzare-cumpărare Model 2016 ITL - 054
 • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul
 • Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport