Ajutor
Condiții de utilizare

Schimbarea numelui pe cale administrativă

Cererea de schimbare a numelui se depune la sediul S.P.C.L.E.P. Alba Iulia, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) din HG 64/2011 sau prin împuternicire avocaţială; în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la D.S.C. - Sector 1.

Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinţii săi; în cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinţi, celălalt părinte va da o declaraţie, în formă autentică, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului.

La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 42 din HG 64/2011, ofiţerul de stare civilă competent verifică dacă au fost depuse toate actele prevăzute de legea specială şi, după caz, dovada privind scutirea de publicare a cererii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 43 din HG 64/2011.

  • Cerere publicare schimbare de nume in monitorul oficial 
  • Cerere schimbare nume pe cale administrativă