Ajutor
Condiții de utilizare

Scăderea din evidența fiscală a clădirii – persoane fizice

  • Copie carte de identitate / buletin / pașaport
  • Copie act de înstrăinare (contract vânzare-cumpărare, contract de schimb imobiliar, contract de donație, act de partaj, etc)
  • Autorizație de demolare
  • Proces verbal de desființare, după caz