Ajutor
Condiții de utilizare

Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea actului

     Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P., în funcţie de rezultatul verificărilor, se emit dispoziţii de admitere sau de respingere.

     În cazul rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, cererea întocmită potrivit modelului prevăzut în anexă nr. 53 din HG 64/2011, însoţită de actele doveditoare, se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea unei dispoziţii, aceasta se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data emiterii.

Dispoziţia de rectificare a actelor de stare civilă poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.

  • Cerere de rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea actului