Ajutor
Condiții de utilizare

Prelungire a abonamentelor pentru locurile de parcare existente în parcările de reședință reglementate


  • Act de identitate (cu viza de reședință valabilă, dacă este cazul), în original
  • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu viza ITP valabilă, în original
  • Copie după actul care atestă dreptul de folosință al autovehiculului (Contract de leasing, Contract de comodat auto încheiat în formă autentică, etc. - daca este cazul)
  • Documente doveditoare privind handicapul - dacă este cazul
  • Alte documente justificative conform prevederilor din regulament - dacă este cazul