Ajutor
Condiții de utilizare

Obținerea informațiilor de interes public

  • Cerere pentru informatii de interes public
  • Reclamatie administrativa tip1
  • Reclamatie administrativa tip2

Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Alba Iulia nr. 503/31.10.2002, s-au stabilit persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001, după cum urmează:

Fara Luminița Grațiela - consilier superior

Date Contact:
Nr. Telefon - 0258 815324
E-mail: office@apulum.ro

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.