Ajutor
Condiții de utilizare

Obținerea carnetului de comercializare a produselor agricole

  • Actul de identitate titular şi membri
  • Chitanţe de la casieria primăriei prin care se achită taxa de eliberare și taxa de contravaloare a carnetului de comercializare
  • Cerere tip carnet de comercializare