Ajutor
Condiții de utilizare

Obținerea atestatului de producător agricol

Condiţiile de eliberare a atestatului de producător agricol sunt următoarele:

  • gospodăria să deţină teren agricol sau animale pe raza municipiului, înscrise în evidența Registrulu agricol actual
  • să se poată constata existenţa produselor agricole obținute strict în gospodăria proprie

  • Actul de identitate - titular atestat
  • Chitanţe de la caseria primăriei prin care se achită taxa de eliberare și taxa de contravaloare a atestatului de producător
  • Dovadă sănătății animalelor și a produselor zootehnice, obținută de la medicul veterinar la care sunt luate în evidență
  • Aviz consultativ obținut de la Direcția Agricolă Alba
  • Cerere tip atestat de producător