Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere card/legitimație pentru locurile gratuite de parcare destinate persoanelor cu handicap

  • Act de identitate al solicitantului / reprezentant legal
  • Actul şi valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada reprezentativităţii – (după caz)
  • Certificat de încadrare în grad de handicap
  • 1 poza tip buletin
  • Cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut un astfel de card.