Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere acord de funcționare activități comerciale și prestări servicii

Completarea demersurilor din această categorie necesită și semnarea electronică a unor documente depuse.

 • Certificat de înregistrare la registrul comerțului, după caz, certificat constatator
 • Autorizație sanitară de funcționare (după caz)
 • Autorizație P.S.I. (după caz)
 • Autorizație sanitar-veterinară (după caz)
 • Autorizație, acord , declarație de conformitate din partea Agenției de protecție a mediului (după caz)
 • Contract de salubritate
 • Certificat fiscal (Direcția de venituri a Primăriei)
 • Autorizație de construire sau extras CF din care să rezulte destinația imobilului pentru care solicită eliberarea acordului
 • Actul legal de folosire a structurii de vânzare (contract înch., comodat, act proprietate)
 • Autorizație, acord , declarație de conformitate din partea Agenției de protecție a mediului (după caz)
 • Documente care atestă calificarea personalului (după caz)
 • Cerere
 • Chitanță (55 lei), reprezentând taxa acord și orar de functionare - Dir. Venituri