Ajutor
Condiții de utilizare

Listă acte necesare pentru înregistrarea unui contract de arendă în Registrul arendașului

Condiţiile de înregistrare a contractului de arendă sunt următoarele:

  • Terenul să fie înscris în evidența Registrului agricol actual, în proprietatea arendatorului
  • Suprafața și datele de identificare a terenului arendat să fie înscrisă corect în contract conform actului de proprietate în care este înscris
  • Să se înscrie blocul fizic, la rubrica destinată înscrierii acestuia
  • Contractul să fie completat în totalitate, în mod clar și citeț
  • Contract de arendă (model formă solemnă), încheiat în trei exemplare;
  • Copie acte de indentitate, arendăș și arendator;
  • Copie act de proprietate arendator.