Ajutor
Condiții de utilizare

Înscrierea în cadrul Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii “Sfânta Maria”


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII ”SFÂNTA MARIA” ALBA IULIA

Pentru copil:

 • Certificat de naştere (original și copie xerox);
 • Adeverinţă de elev, cu precizarea dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia;
 • Adeverinţă medicală cu specificația apt pentru intrare în colectivitate;
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap (copie xerox), dacă este cazul;
 • Hotărâre de plasament/încredințare/adopție, după caz - original și copie xerox.

Pentru părinţi/reprezentant legal:

 • Act de identitate (C.I, B.I) - original și copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat de deces părinte, în funcție de caz - copie xerox;
 • Adeverință de venituri (adeverință de venit de la Administrația Financiară, adeverință de salariu net, cupon pensie, cupon ajutor de șomaj, cupon de ajutor social, cupon alocație de stat pentru copii) pe luna anterioară depunerii dosarului;
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap (copie xerox), dacă este cazul;
 • Cerere pentru înscriere.

Pentru ceilalți copii din familie (pentru care nu se solicită înscrierea la centru):

 • Certificat de naștere/ act de identitate (C.I, B.I) - original și copie xerox;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate pe luna anterioară depunerii dosarului.