Ajutor
Condiții de utilizare

Înscrierea în cadrul Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii “Sfânta Maria”

Pentru copil:

  • Certificat de naştere (original și copie xerox);
  • Adeverinţă elev, cu precizarea dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia;
  • Adeverinţă medicală
  • Copie hotărâre de plasament/încredințare, după caz.

Pentrupărinţi/reprezentant legal:

  • Copie act de identitate (C.I, B.I) pentru toți membrii familiei
  • Certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat de deces părinte, copie xerox, (în funcție de caz)
  • Adeverințe cu veniturile realizate (adeverință de venit de la Administrația Financiară, adeverință de salariu net, cupon pensie, cupon ajutor de șomaj, cupon de ajutor social, cupon alocație de stat pentru copii) pe luna anterioară depunerii dosarului
  • Certificat de încadrare într-un grad de handicap (copie xerox), dacă este cazul
  • Cerere pentru înscriere la Centrul Sfânta Maria