Ajutor
Condiții de utilizare

Inscrierea constructiei in Cartea Funciara

Declarația nesinceră se pedepsește conform legii (art.292,293 Cod penal).

  • Extras C.F. în original și de dată recentă
  • Timbru fiscal
  • Autorizația de construire (copie xerox)
  • Plan de situație (copie xerox)
  • Declarație pe proprie răspundere (sinceră) privind suma la care se ridică valoarea construcției la dată terminării, pentru regularizarea taxei de autorizație de construcție ( pentru construcțiile executate după 1991)
  • Releveul construcției în cazul în care nu s-a respectat autorizația de construcție, întocmit de un proiectant autorizat
  • Cerere notare construcție în C.F.