Ajutor
Condiții de utilizare

Înregistrarea decesului

La înregistrarea decesului se va prezența o rudă de gradul I (soț, soție, părinți, copii), cu buletinul de identitate.
Înregistrarea deceselor care au o cauza naturală se face în termen de 3 zile, iar decesele care au o cauza violență în termen de 24 de ore, cu avizul procuraturii.
Nerespectarea acestui termen se pedepsește conform legii.

  • Certificatul constatator de deces
  • Buletinul de identitate al decedatului
  • Certificatul de naștere și căsătorie