Ajutor
Condiții de utilizare

Înregistrarea căsătoriei cu un cetățean străin

Pentru informații suplimentare sunați la telefon: 0258/815565 - Starea Civilă.

PENTRU CETATEANUL ROMAN:

 • Actul de identitate – în original și copie xerox, cu domiciliu sau reședința în Albă Iulia a unuia dintre viitorii soți. Documentele cu care se face dovada identității trebuie să fie valabile atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei
 • Certificatul de naștere – în original și copie xerox
 • Certificatul medical prenupțial
 • Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoană se poate sau nu se poate căsători
 • Dovada desfacerii căsătoriei anterioare,dacă este cazul
  Aceste acte pot fi:
  • Certificatul de divort, in original si copie xerox
  • Certificatul de deces al fostului sot, in original si copie xerox
  • Certificatul de nastere sau de casatorie cu mentiunea de desfacere a casatoriei, in original si copie xerox
  • Sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila in original si copie xerox

PENTRU CETATEANUL STRAIN:

 • Pașaport în original și copie xerox. Documentele cu care se face dovada identității trebuie să fie valabile atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei.
 • Certificatul de naștere în original cu apostila, copie și traducere legalizată la notar
 • Declarație dată pe proprie răspundere, autentificată la un notar public, din care să rezulte că viitorul soț, cetățean străîn, îndeplinește condițiile necesare încheierii căsătoriei in România
 • Certificatul medical prenupțial eliberat de medic din România
 • Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la dată emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 • Acte în original și copii traduse și legalizate ori certificate de stare civilă din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.
  Aceste acte pot fi:
  • Certificatul de deces al fostului soț cu apostila
  • Sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă, tradusă la notar și legalizată
  • Certificat de celibat de la Primăria locului de domiciliu, original cu apostila și traducere legalizată la notar
 • Dovadă eliberată ori autentificată de la misiunea diplomatică sau oficiul consular acreditat în România, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională (pentru cetățenii țărilor ce nu sunt membre UE)
 • Căsătoria se încheie în a 11-a zi de la depunerea declarației de căsătorie, conform art. 283 alin.(3) din Codul Civil și al art. 27 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
 • Cununiile civile se vor oficia în limita următorului program: de luni până vineri, între orele 10.00-15.30, sâmbătă între orele 12.00-16.00. Nu se oficiază cununii în zilele de miercuri și duminică