Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale – persoane fizice

Documentele necesare ce trebuie depuse în copie vor fi certificate “Conform cu originalul”, sub semnătura contribuabilului.

  • Extras de Carte Funciară actual pentru bunurile imobile întăbulate (nu mai vechi de 3 luni)
  • Copie carte de identitate/buletin/ pasaport proprietari
  • Copie certificat de deces in cazul în care proprietarul bunului mobil/imobil este decedat
  • Împuternicire / procură și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul
  • Cerere tip Model 2016 – ITL 010