Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea autorizației de dispecerat taxi

  • Copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerțului
  • Declarație pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deține baza tehnică necesară, stația de emisie-recepție, frecvența radio protejată, personalul autorizat și spațiile necesare
  • Copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor (minimum 3 angajați) dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor
  • Copie de pe licență de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu
  • Dovadă plății tarifului de acordare a autorizației de dispecerat taxi