Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare/vizare autorizație de transport

 • Chitanţa taxă eliberare/vizare autorizaţie transport (fotocopie):
  • transportator autorizat societate comercială – 440 de lei
  • transportator autorizat PF/II/IF – 220 de lei
 • Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective
 • Copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator, eliberate de registrul comerţului
 • Copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice
 • Cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale
 • Avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale, sau al taximetristului, în cazul persoanei fizice
 • Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deţine, în proprietate ori în temeiul contractelor de leasing, pe tipuri
 • Autorizaţia de transport, în original, în cazul vizării acesteia