Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare certificate la cerere

  • În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, celui îndreptățit i se eliberează un nou certificat pe baza de cerere.
  • Cererea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, domiciliul, ce fel de certificat solicită și în mod amănunțit împrejurările în care a fost pierdut, furat sau distrus certificatul.
  • Persoană care solicită certificatul este identificată pe baza buletinului de identitate.
  • Certificatul de naștere se eliberează numai titularului actului (începând de la vârstă de 14 ani).
  • Pentru copiii minori (care nu au buletine de identitate), precum și pentru cei puși sub interdicție, certificatul de naștere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
  • Certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soți și pentru motive întemeiate ambilor soți.
  • Certificatul de deces se eliberează persoanelor îndreptățite și celor care justifică motivele pentru care solicită certificatul(justificarea se face prin documente care reprezintă efectuarea unor cheltuieli de înmormântare).
  • Cerere pentru eliberarea certificatului de naștere în caz de furt/distrugere/pierdere
  • Cerere pentru eliberarea certificatului de căsătorie în caz de furt/distrugere/pierdere
  • Cerere pentru eliberarea certificatului de deces în caz de furt/distrugere/pierdere