Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare autorizație TAXI

  • Copie a certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing din care să rezulte că autovehiculul nu depășește 5 ani de la dată fabricație
  • Copie a certificatului de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi
  • Declarație pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi sau copie contract
  • Dovadă plății tarifului pentru eliberarea autorizației taxi – 55 de lei
  • Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local (Direcția de venituri)
  • Acordul asociaților profesionale reprezentative conform art.28 din ordinul 356/2007
  • Dovadă asigurării reale a prezenței autovehiculuiui în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare (copie contracte de muncă sau atestate taxi)
  • Dovadă vechimii în ani de când transportatorul a desfășurat autorizat taximetria