Ajutor
Condiții de utilizare

Anchetă socială la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba

  • Act de identitate persoana cu handicap/ reprezentant legal- după caz)
  • Documente medicale: scrisoare medicală/referat medical, (evaluare psihologică/ după caz)
  • Certificat de încadrare într-un grad de handicap
  • Procură notarială/ curatelă/tutelă pentru solicitantul anchetei sociale (după caz).


Vor fi prezentate documente în original