Ajutor
Condiții de utilizare

Anchetă socială handicap minori

  • Actul de identitate al copilului (certificat de naștere/ carte de identitate)
  • Actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal
  • Fișa medicală sintetică de la medicul de familie
  • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate
  • Fișă de evaluare psihologică (după caz)
  • Fișă psihopedagogică (după caz)
  • Ultimul certificatul de încadrare în grad de handicap și Planul de recuperare
  • Dosar încopciat
  • Cerere pentru anchetă socială handicap minori