Ajutor
Condiții de utilizare

Adopție la distanță

  • Declarație – angajament pentru adopție la distanță
  • Declarație pe propria răspundere
  • Copie act de identitate
  • Chitanță de la caseria primăriei prin care se face dovadă achitării taxei de adopție la distanță (în prealabil se ridică de la serviciul specializat dispoziția de încasare)