Ajutor
Condiții de utilizare

Acte necesare pentru prelungirea valabilității autorizației de construire

  • Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilității autorizației de construire
  • Documentația tehnică derivată din D.A.T.C. / D.A.T.D
  • Autorizația de construire/desființare în original
  • Cerere tip pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare