Ajutor
Condiții de utilizare

Acte necesare pentru prelungirea valabilității autorizației de construire

  • Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii autorizatiei de construire
  • Documentatia tehnica derivata din D.A.T.C. / D.A.T.D.
  • Autorizatia de construire/desfiintare in original
  • Cerere tip pentru prelungirea valbilitati autorizatiei de construire/desfiintare