Ajutor
Condiții de utilizare

Acte necesare pentru obținerea autorizației de desființare

 • Pentru depunerea dosarului (documentației) necesar autorizării se vor avea în vederea următoarele:
  • în situația, în care, o dată cu autorizația de construire/desființare se solicită și autorizarea organizării executării lucrărilor, solicitantul va prezenta și proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) - piese scrise și desenate, precum și avizle specifice (aviz circulație, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (două exemplare).
  • se prezintă studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obținute pentru acestea (două exemplare).
 • Certificatul de urbanism
 • Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel
 • Documentaţia tehnică - D.T
 • Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
 • Actul administrativ al autorităţii competențe pentru protecţia mediului
 • Dovada privind achitarea taxelor legale
 • Cerere pentru emiterea autorizației de desființare