Ajutor
Condiții de utilizare

Acordare porții de hrana la Cantina de Ajutor Social

Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabilește prin anchetă socială care se efectuează la domiciliul solicitantului.

ACTE NECESARE PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL:

- Acte de identitate, copie şi original (B.I, C.I, Carte provizorie), pentru toţi membrii familiei, certificat de căsătorie, de deces (unde este cazul), sentinţa de divorţ (unde este cazul);

- adeverinţa de elev cu menţiunea daca primește bursă sau bani pen­tru liceu şi cuantumul acestora;

- adeverinţă de venituri (adeverinţă de venit de laAdministrația Financiară, adeverinţă de salariu net, cupon pensie, cupon ajutor de şomaj, cupon de ajutor social, cupon alocaţie de stat pentru copii) pe luna anterioară depunerii dosarului, după caz, declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului, în original;

- Hotărâre de plasament/încredinţare copie şi original;

- certificat şi hotărâre de încadrare într-un grad de invaliditate/handicap;

- adeverinţă de la medicul de familie pentru toți membrii adulți ai familiei din care să rezultestarea de sănătate (istoricul bolilor) și faptul că nu suferă de boli contagioase;

- se completează o cerere pentru acordarea portiilor de hrana;

- un dosar şină;Notă: după caz se pot solicita şi alte acte, care să ajute la o evaluare cât mai precisă a dosarului;

- Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabileşte prin ancheta socială care se efectuează la domiciliul solicitantului.