Ajutor
Condiții de utilizare

Interacționează cu
Primăria Municipiului Alba Iulia

.


Proiecte pe fonduri structurale

„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”


„Alba Iulia – administrație publică digitală“

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 Cod SMIS 126492, cod SIPOCA 568

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.


Portal servicii online


Datorită necesității interacțiunii cât mai eficiente între cetățean și Primăria Municipiului Alba Iulia, instituția noastră pune la dispoziția cetățenilor următoarele moduri de interacțiune: direct la sediul Primăriei, online sau prin apelarea dispeceratului Primăriei.